มูลนิธิ ทาคาฮาชิ

.          นโยบายหลักที่ประธานบริษัท มอบหมายให้พนักงานทุกคนเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการของบริษัท คือ เราต้องตระหนักว่าธุรกิจจะไม่สามารถพัฒนาไปได้ถ้าเราไม่สนใจความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นที่เราดำเนินกิจการอยู่ นั่นหมายถึง เราจะต้อง “ไม่เป็นต้นเหตุของมลภาวะ” “ไม่ทำลายสภาพ แวดล้อม” และ “ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนท้องถิ่น” ในขณะเดียวกันเราต้องเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นและช่วยกันพัฒนาให้ชุมชนเจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและช่วยโลก ซึ่งนับเป็นความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม

.          ในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีที่ 10 ที่กลุ่มบริษัทมินีแบดำเนินกิจการด้วยความสำเร็จ ในประเทศไทย ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมินีแบจึงมีมติให้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้น โดยบริจาคเงิน 20 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียนแรกเริ่มการก่อตั้งมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ด้วยเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ยังมีเยาวชนอีกมากที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยตั้งชื่อมูลนิธิว่า “มูลนิธิทาคาฮาชิ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ มร.ทาคามิ ทาคาฮาชิ ผู้ก่อตั้งและประธานคนแรกของกลุ่มบริษัทมินีแบ จึง ใช้ชื่อท่านเป็นชื่อของมูลนิธิ และได้เชิญนักวิชาการและผู้บริหารการศึกษาระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มีประสบการณ์เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิ

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1.เพื่อสนับสนุนแก่องค์การหรือสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเพื่อสนับสนุนแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในองค์การหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
2.เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
4.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

กิจกรรมของมูลนิธิ

1. มอบทุนการศึกษา
.          มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมด้านสนับสนุนการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้เรียนจนจบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษานั้นๆ


.


มอบทุนการศึกษา

.


มอบทุนการศึกษา

.


มอบทุนการศึกษา
 

 

2. ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
– บริจาควัสดุครุภัณฑ์ให้กับสถาบันการศึกษา
– Young Business IT Contest
– การแข่งขัน Web Design and Multimedia Contest


บริจาควัสดุครุภัณฑ์1

.


บริจาควัสดุครุภัณฑ์2

.


Web Design1

.


Web Design4

.


Young Business IT Contest 1

.


Young Business IT Contest 2

.

ติอต่อมูลนิธิ

สถานที่ทำการ
เลขที่ 55 ชั้น 19 อาคารเวฟเพลส ถ.วิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2253-4897
โทรสาร : 0-2255-2875

หรือ

คณะอนุกรรมการมูลนิธิทาคาฮาชิ
เลขที่ 1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน กม.51
อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13180
โทรศัพท์ : (035) 361-429 , 361-439 ต่อ 1777, 1721
โทรสาร : (035) 361-477,362-148