พิธีส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร

.          กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ได้ปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารจำนวน 4 แห่ง ให้กับแขวงทางหลวงปทุมธานี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ตอบแทนต่อสังคมและชุมชนที่บริษัทฯ ได้ตั้งอยู่

1.ศาลาที่พักผู้โดยสารด้านหน้าบริษัทฯ โรงงานบางปะอิน (ประตู 2)
2.ศาลาที่พักผู้โดยสารฝั่งตรงข้ามบริษัทฯ โรงงานบางปะอิน (หอพักพนักงานญี่ปุ่น)
3.ศาลาที่พักผู้โดยสารด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย (ตลาดประตูน้ำพระอินทร์)
4.ศาลาที่พักผู้โดยสารด้านหน้ามูลนิธิพุทธรรมบางปะอิน (ฝั่งตรงข้ามตลาดประตูน้ำพระอินทร์)

Tag :

SHARE :

Back