News

19 ก.ย. 2016

การเข้ารับมอบประกาศนียบัตรแก่โรงงานนำร่องที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 คุณชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา รองผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เป็นตัวแทนบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานบางปะอิน) เข้ารับมอบประกาศนียบัตรโรงงานที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

15 ก.ย. 2016

การเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน” ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานบางปะอิน อยุธยาและโรจนะ) ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน” ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26 ส.ค. 2016

ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี Dual Vocational Training (DVT)

นายเจริญ ธรรมกีรติ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี Dual Vocational Training (DVT) ระหว่าง บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย กับวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

28 ก.ค. 2016

การเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล CSR-DIW Awards และ CSR-DIW Continuous Awards 2559

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริษัทมินีแบ (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล CSR-DIW Awards และ CSR-DIW Continuous Awards 2559 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ IMPACT Forum Hall 9, IMPACT Convention Center กรุงเทพมหานคร

05 พ.ย. 2015

การรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 คุณชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ตัวแทนของกลุ่มบริษัทมินีแบ (ประเทศไทย) เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กรที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 จากบริษัท คิมเบอรี่ คล๊าก (ประเทศไทย) ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร