CSR

26 ม.ค. 2021

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ

04 ม.ค. 2020

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริจาคเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริจาคเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ เพื่อใช้สำหรับการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

11 ก.พ. 2019

การมอบห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนวัดพืชนิมิต

กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิทาคาฮาชิ จัดทำโครงการมอบห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนวัดพืชนิมิต

23 ส.ค. 2017

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1.เพื่อสนับสนุนแก่องค์การหรือสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเพื่อสนับสนุนแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในองค์การหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
2.เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…อ่านต่อ

24 ก.ค. 2017

มูลนิธิทาคาฮาชิ

นโยบายหลักที่ประธานบริษัท มอบหมายให้พนักงานทุกคนเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการของบริษัท คือ เราต้องตระหนักว่าธุรกิจจะไม่สามารถพัฒนาไปได้ถ้าเราไม่สนใจความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นที่เราดำเนินกิจการอยู่ นั่นหมายถึง เราจะต้อง “ไม่เป็นต้นเหตุของมลภาวะ” “ไม่ทำลายสภาพ แวดล้อม” และ “ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนท้องถิ่น” …