วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1.เพื่อสนับสนุนแก่องค์การหรือสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเพื่อสนับสนุนแก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในองค์การหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
2.เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
4.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

Tag :

SHARE :

Back