การมอบห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนวัดพืชนิมิต

ในวันที่ 11 มกราคม 2562 คุณสุนี เชิดชูชาติ Group Executive Officer & Director บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และกรรมการมูลนิธิทาคาฮาชิ ได้ร่วมกันมอบห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ จำนวน 40 ที่นั่ง รวมมูลค่า 350,000 บาท ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิทาคาฮาชิ ให้กับโรงเรียนวัดพืชนิมิต โดยมี คุณศรีรัตน์ จันทร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพืชนิมิต เป็นผู้รับมอบ

Tag :

SHARE :

Back