News

29 เม.ย. 2020

กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ ( ประเทศไทย )มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 15,000 ชิ้น ให้กับคุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขา 

กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ ( ประเทศไทย ) โดยนายเท็ตสึ ชิโอซากิ ประธานภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทีมผู้บริหารของบริษัท ได้ทำพิธีมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 15,000 ชิ้น ให้กับคุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อส่งมอบให้กับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

03 ธ.ค. 2019

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริจาคเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริจาคเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ เพื่อใช้สำหรับการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

23 ก.ย. 2019

กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล CSW-DIW Continuous Award 2019

กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ารับร่วมรางวัลกับทางผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี คุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานและมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการ ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

28 ส.ค. 2019

เด็กรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 และ 2

โครงการ “เด็กรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” เป็นโครงการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุ บนท้องถนนที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน ด้วยการจัดอบรมและสอบใบขับขี่ รวมถึงมอบหมวกนิรภัยให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม และสอบผ่านใบขับขี่ตามโตรงการนี้ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมจนกระทั่งนักศีกษาได้รับใบขับขี่

06 มิ.ย. 2019

Japan Job Fair 2019

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด เชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสมัครงานกับบริษัท บูธที่ 2 ในงาน Japan Job Fair 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว