News

11 ม.ค. 2019

การมอบห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนวัดพืชนิมิต

กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิทาคาฮาชิ จัดทำโครงการมอบห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพืชนิมิต

24 ต.ค. 2018

พิธีส่งมอบสะพานลอยคนข้ามให้กับแขวงการทางจังหวัดลพบุรีเพื่อสาธารณประโยชน์

บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลพบุรี ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์

09 ต.ค. 2018

กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2561

กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2561

จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

23 ส.ค. 2018

รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561  (Thailand Labour Management Excellence Award 2018)

07 มิ.ย. 2018

เชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสมัครงานกับ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด ที่บูธ 1 ในงาน Japan Job Fair 2018 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย

เชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสมัครงานกับ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด ที่บูธ 1 ในงาน Japan Job Fair 2018 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย