News

03 มี.ค. 2021

กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) จัดพิธีมอบรางวัล และแบ่งปันข้อมูลโครงการ Team Building Award

กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) จัดพิธีมอบรางวัล และแบ่งปันข้อมูลโครงการ Team Building Award

21 ต.ค. 2020

โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสู่ชุมชน ประจำปี 2563

โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสู่ชุมชน ประจำปี 2563

 

16 ต.ค. 2020

ตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมทอดผ้าป่าท้ายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมทอดผ้าป่าท้ายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

28 ส.ค. 2019

เด็กรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 และ 2

โครงการ “เด็กรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” เป็นโครงการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุ บนท้องถนนที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน ด้วยการจัดอบรมและสอบใบขับขี่ รวมถึงมอบหมวกนิรภัยให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม และสอบผ่านใบขับขี่ตามโตรงการนี้ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมจนกระทั่งนักศีกษาได้รับใบขับขี่

21 เม.ย. 2018

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2561  บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่ บุตรพนักงาน ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์