News

21 ต.ค. 2020

โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสู่ชุมชน ประจำปี 2563

โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสู่ชุมชน ประจำปี 2563

 

16 ต.ค. 2020

ตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมทอดผ้าป่าท้ายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมทอดผ้าป่าท้ายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

28 ส.ค. 2019

เด็กรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 และ 2

โครงการ “เด็กรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” เป็นโครงการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุ บนท้องถนนที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน ด้วยการจัดอบรมและสอบใบขับขี่ รวมถึงมอบหมวกนิรภัยให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม และสอบผ่านใบขับขี่ตามโตรงการนี้ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมจนกระทั่งนักศีกษาได้รับใบขับขี่

21 เม.ย. 2018

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2561  บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่ บุตรพนักงาน ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

18 ม.ค. 2018

ฝ่าย Precision Component Injection Mold Lopburi (PCIL) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการ Injection Molding Education ให้กับพนักงานที่ผ่านการทดสอบทั้งทฤษฏี และทดสอบปฎิบัติ ในระดับ 3 และ ระดับ 2

ฝ่าย Precision Component Injection Mold Lopburi (PCIL) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ได้ดำเนินโครงการ Injection Molding Education โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการฉีดพลาสติกให้กับพนักงานช่างเทคนิค หัวหน้างาน และวิศวกร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตัวพนักงาน สำหรับโครงการนี้มีพนักงานในฝ่าย PCIL เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 61 คนโดยแบ่งเป็นพนักงานตำแหน่งช่างเทคนิคจำนวน 41 คน และพนักงานตำแหน่งหัวหน้างาน และวิศวกร จำนวน 20 คน  ซึ่งพนักงานทั้งหมดได้เข้าร่วมกระบวนการทดสอบทั้งทฤษฏี และทดสอบปฎิบัติตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว