การเข้ารับมอบประกาศนียบัตรแก่โรงงานนำร่องที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประจำปี 2559

19 กันยายน 2559

การเข้ารับมอบประกาศนียบัตรแก่โรงงานนำร่องที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 คุณชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา รองผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เป็นตัวแทนบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานบางปะอิน) เข้ารับมอบประกาศนียบัตรโรงงานที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

Tag :

SHARE :

Back