ตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมทอดผ้าป่าท้ายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563  ตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมทอดผ้าป่าท้ายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา   ในครั้งนี้พนักงานร่วมบริจาคเงินจากการตั้งกล่องรับบริจาค ทั้งสิ้นจำนวน 34,525 บาท

Tag :

SHARE :

Back