Strain Gages

Strain Gages

 

สเตรนเกจ ประกอบด้วยฟอยล์แผ่นบางยึดติดเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัด ซึ่งใช้วัดค่าความเครียด หรือปริมาณการผิดรูปของอุปกรณ์เมื่อได้รับแรงกด หรือแรงดัน
ผลจากการวัดที่ออกมาเป็นปริมาณทางไฟฟ้ามีค่าแปรเปลี่ยนตามค่าความเครียด
เนื่องจากสเตรนเกจเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีความไวสูง มีเสถียรภาพคงทน สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก และสามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง อีกทั้งยังสามารถวัดค่าความเครียดของวัสดุได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือพลาสติก

Tag :

SHARE :

Back