Rodend & Spherical Bearing

Rodend & Spherical Bearing

 

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นชิ้นส่วนที่ประกอบอยู่ในส่วนต่างๆ ของอากาศยาน เช่น ระบบควบคุมการบิน เครื่องยนต์ ฐานล้อ ประตู เป็นต้น

Tag :

SHARE :

Back