Dies & Tools

Dies & Tools

 

โรงงานบางปะอิน และโรงงานลพบุรี มีแผนกผลิต และบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ที่มีความละเอียดสูง (Dies and Tools) เพื่อสนับสนุน การผลิต หลากหลาย ของกลุ่มบริษัทมินีแบ ประเทศไทย ทำให้บริษัท สามารถผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน ต่าง ๆ ทั้ง Pressed part หรือ Injection molded part ในระบบแมส โพรดักชั่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งแผนกนี้ยังผลิตทั้ง Jig และ Tool ต่าง ๆ ด้วย แผนกนี้ จึงเป็นแผนก ที่มีบทบาทสำคัญ ทำให้ กระบวนการผลิต ของมินีแบ เป็นไปอย่าง ครบวงจร

Tag :

SHARE :

Back