Career Opportunity :

ค้นหาตำแหน่งงาน :

Project Engineer for machine development&manufacturing

Please be advised that our website is currently undergoing an update. We kindly request that applicants submit their Resume and Transcript to us through the email address recruit@minebea.co.th We apologize for any inconvenience this may cause.

Job description :

1. Project management

2. Quality control of machine assembly to meet standard

3. Cooperate with customer

4. Cooperate with japanese member (Head Office)

5. Development & manufacturing  Factory automation Machine

Qualification :

– Male/Female

– Able to work well under pressure, eager, patient, cooperative, self motivation and positive thinking

– Able to work in Ayutthaya province

Education Required :

– Bachelor’s degree or higher in Mechanical, Mechatronic, Electrical,Electronic or a related field

Skill Required :

– Able to use MS office

– Good communication skill and report skill

– Good command in English language

Desirable Skill :

– Able to operate 2D,3D Cad ( Ex. AutoCad , Creo element )

– Work experience in machine design

– Knowledge in GD&T.

– Basic Japanese language.

– Have certificate of MOS (Microsoft Office Specialist)

– Able to PLC programming (Ex. Mitsubishi, Keyence, Omron)

หากสนใจสมัครงานกรุณาส่ง Resume , Transcript , เอกสารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน , มายังอีเมล recruit@minebea.co.th

APPLY NOW
IOT Engineer

Please be advised that our website is currently undergoing an update. We kindly request that applicants submit their Resume and Transcript to us through the email address recruit@minebea.co.th  We apologize for any inconvenience this may cause. 

Responsibility

– ออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติแบบ end to end project โดยใช้อุปกรณ์ IOT เช่น sensor, robot, NodeMCU, raspberry pi, Jetson board, windows server, Linux server แก้ปัญหาในการกระบวนผลิต

– ออกแบบฐานข้อมูล big data เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ไปวิเคราะห์

– ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เขียน electric wiring diagram

– ออกแบบโมเดล 3d printing ด้วย Solid works, Autocad หรือโปรแกรมอื่น ๆ และสร้างโมเดลต้นแบบ

Qualification

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือมากกว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาแมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า เครื่องกล, คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือคณะ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ IoT ระบบอัตโนมัติ ไอที และระบบเน็ตเวิร์ค
– มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น python , c#/C++, java script, SQL
APPLY NOW
Sales Executive Staff
Please be advised that our website is currently undergoing an update. We kindly request that applicants submit their Resume and Transcript to us through the email address recruit@minebea.co.th We apologize for any inconvenience this may cause. 
Responsibility
Product :  LED lighting unit (home use , smart city – street light , Saliot for showroom or convention hall etc)
                  experience : min 2 years in relate products or similar.
Job description :
1)seek new potential customers , maintain current customers.
2) working with distributors or end users factory and other persons who relate to the busines.
3) often visit potential customer… provide visiting report , update status of business .
4) flexible to working without overtimes and follow customer requires.
5) punctual , not easy to give up, proactive action ,
6) good communication ..read , write in English
Qualifications
– Bachelor’s degree in Business Admin, Economics, English
– Experience : min 2 years.
– Good communication of both written and spoken English.
– Active, good human relations, pleasant personality and be willing to work hard
– Able to work in up-country (Bangkok )
APPLY NOW
Web Application Developer

Please be advised that our website is currently undergoing an update. We kindly request that applicants submit their Resume and Transcript to us through the email address recruit@minebea.co.th We apologize for any inconvenience this may cause. 

Responsibility

– เขียนโค้ดสำหรับ Web application / Website

– วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำไปพัฒนางานในฝ่ายผลิตได้
– ดูแลแก้ไขและตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซด์
– สำรองข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อกู้คืนเมื่อเกิดปัญหา

Qualification

– จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือคณะ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้งาน เกี่ยวกับ Web: Javascript,CSS,HTML
– สามารถใช้งานเกี่ยวกับฐานข้อมูล : MS SQL และ MySQL
– มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
APPLY NOW
IT Service staff

Please be advised that our website is currently undergoing an update. We kindly request that applicants submit their Resume and Transcript to us through the email address recruit@minebea.co.th  We apologize for any inconvenience this may cause.

Responsibility :

–  Software development as production condition .

Qualification :

-Bachelor’s degree in Computer Science , Computer Engineering  or similar relevant subject.

-Experience in Java, C#, VB, VBA, Python software development is a must.

-Experience with mobile application development (IOS) is a plus.

-Experience in Manual Test or Automate Test, Software quality assurance is a plus.

-Experience in data mining, data analysis, business analytics is a plus.

-Good command in English language

-Able to work in up-country (Ayutthaya province)

APPLY NOW
Engineer Staff

Please be advised that our website is currently undergoing an update. We kindly request that applicants submit their Resume and Transcript to us through the email address recruit@minebea.co.th  We apologize for any inconvenience this may cause. 

Production Control Staff

– Plan and Control materials Stock , Recieving, Issue , Dead stock. Ordering. Plan materials usage & manpower to                support production line.

– Receive Purchase Order & Delivery Requirement from Customer

– Follow Up & Adjust Plan to update of Customer Requirement

– Control of Finish Goods Stock

– (Responsibility of Sales Follow of Customer’s Purchase Order

Process Engineer Staff

– Response to proceed the new model/product processing include to prepare ralated

document such as PPAP.

– To respond the cost reduction project.)

– Response to make, summary and follow plan of Enineering Improvement)

– To process the engineering change control as 4M.)

QC. Engineer & QA. Engineer Staff

– To contact with customer when customer found any problem.

– To inform the rejected case from customer to the other department .

– To investigate root cause of problem and finding corrective and preventive action.

– To reply the corrective and preventive action to customer and monitor effectiveness of action.

– To prevent defect problem escape to customer.

– To do action with quality team for reduce scrap from in process.

– Muster the problem by monthly, establish report and meet with supervisor.

– Perform the other duties as assigned

Maintenance Engineer Staff

– Preventive maintenance

– Repairing machine

– Mechanic design and analysis maintenance

– Understand Electical drawing, Machanical drawing

– Contanct to MTCE for support solving machine down

– Positive thinking with some idea for solving machine

Plant Maintenance Staff

-To responsibility jobs for repair / maintenance of machines, to make the machine efficiency.

– Maintenance and control water supply system. (City/filter water , soft , RO ,DI)

– Maintenance work for waste water treatment 1,2

– Support work about energy supply , energy save , document , safety

– Improvement facility system. / new technology for save and up performance

– Data report

Qualifications.

– Bachelor’s degree in Mechanical, Industrial, Mechatronics, Electrical, Electronics, Control, Materials, Metallurgical,Tool & Die Engineering or related field
– Experience in manufacturing factory will be an advantage
– Good command of both written and spoken English

– Able to work in up-country (Ayutthaya , Lopburi province)

APPLY NOW
Sales Engineer Staff

Please be advised that our website is currently undergoing an update. We kindly request that applicants submit their Resume and Transcript to us through the email address recruit@minebea.co.th We apologize for any inconvenience this may cause. 

Responsibility 

– R&D , Quality – deal with customer SQE ,
– Delivery plan , Demand/FO => contact with Factory , Customer , other sales branch (China / Hong Kong)
– On site visit line (prod, QC, QA) – contact with factory
– Attend customer (arrange meeting , lunch , dinner etc).
– daily and monthly Report to top management in China / Hong Kong / Some times Japan or other countries

Qualification 

1) Quality Engineering
2) experience = 3-4 year in relate products of motor
3) Excellent in English communications , Toeic 600 score up
4) flexible working timing (based on customer schedule)
5) working station : Bang Pa In factory .
6) products : motor
APPLY NOW
Production Staff

Please be advised that our website is currently undergoing an update. We kindly request that applicants submit their Resume and Transcript to us through the email address recruit@minebea.co.th We apologize for any inconvenience this may cause. 

Responsibilities
– Planning
– Production Control
– Material Control
– Quality Control
– Quality Assurance
– Document Control

Qualifications
– Bachelor’s degree in General Science ,Mathematics, Statistics, Chemistry,
Production Technology, Industrial Management, Operation Management, Rubber Technology,
Social Science, Business Administration, Economics , English or related field
– Experience and knowledge of planning, production control , QC, QA will be an advantage
– Good command of both written and spoken English
– Able to work in up-country (Ayutthaya , Lopburi province)

APPLY NOW