Spindle Motor for HDDs

Spindle Motor for HDDs

 

มีชิ้นส่วนประกอบสำคัญ เช่น เอฟดีบีแบริ่ง แม่เหล็ก ฮับ ซแท็ค และเบส ถูกผลิตภายใน บริษัทเอง ทำให้มินีแบ มีข้อได้เปรียบในด้านคุณภาพ ปริมาณการผลิต ต้นทุนที่แข่งขันได้ และการส่งมอบที่รวดเร็ว
โรงงาน ในประเทศไทย ผลิตโดยใช้ระบบการบูรณาการการผลิตแนวตั้งในทุกๆ กระบวนการ โดย เริ่มตั้งแต่ การผลิต ชิ้นส่วน จนถึงการ ประกอบสุดท้าย ภายในโรงงาน และมีศูนย์วิจัยและพัฒนา MSL (Material Science Laboratory) ตั้งอยู่ภายในโรงงาน บางปะอิน ที่เน้นด้านการควบคุมการปนเปื้อน หลักการวัสดุศาสตร์ ทำให้มีการปรับปรุง คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยทำงานร่วมกับ ศูนย์วิจัย และ พัฒนา ของมินีแบ ในประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งศูนย์ออกแบบ และ พัฒนาของมินีแบในประเทศเยอรมนี และ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อ สร้างความเชื่อมั่น อย่างสูง ให้แก่ลูกค้า

Tag :

SHARE :

Back