Products

Pivot

Pivot

 

ไพวอทเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญสำหรับ อ่าน-เขียน ข้อมูลดิจิทัลในฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ ซึ่งต้องการความเที่ยงตรงสูงในกระบวนการประกอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตโดยการประกอบชิ้นส่วน บอลแบริ่ง ชาฟท์ สลีฟ และฮับแค๊บเข้าด้วยกัน ชิ้นส่วนเหล่านี้ผลิตภายในบริษัท ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในด้านของคุณภาพ ปริมาณ ต้นทุนที่ต่ำกว่า รวมถึงความรวดเร็วในการส่งมอบ
โรงงานในประเทศไทย ผลิตไพวอท เพื่อ ส่งไปยังตลาดโลก ด้วยระบบ การผลิต แบบ vertically integrated ในทุกกระบวนการ กิจกรรมทั้งหมดถูกดำเนินการภายในบริษัทเริ่มจาก การผลิตชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ จนถึงสายการประกอบสุดท้าย และการตรวจสอบคุณภาพ

Tag :

SHARE :

Back