Miniature & Instrument Ball Bearing

Miniature & Small Sized Ball Bearings  / Miniature & Instrument Ball Bearing

แบริ่ง หรือ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประกอบด้วย วงแหวนนอก วงแหวนใน เม็ดบอล รีเทนเนอร์ ชีลด์ สแนปริง และน้ำมันหล่อลื่น ตลับลูกปืนมักพบอยู่ในเพลาแกนหมุน (Rotary shaft) หรือในมอเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงสูงแทบทุกชนิด
ซึ่งการให้ความมั่นใจถึงประสิทภาพการทำงานที่เหนือกว่านั้นนับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
มินีแบมิตซูมิมีผลิตภัณฑ์ประเภทแบริ่งขนาดเล็กกว่า 8,500 รายการ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีขนาดที่เล็กกว่าหรือเท่ากับ 22 มิลลิเมตร

Tag :

SHARE :

Back