Machined Parts for Aircraft

Machined Parts for Aircraft

 

ผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบขึ้นมาจากตลับลูกปืนและชิ้นส่วนเครื่องจักรซึ่งผลิตขึ้นเองภายในมินีแบมิตซูมิ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ในโครงสร้างส่วนต่างๆของอากาศยาน

Tag :

SHARE :

Back