Fluid Dynamic Bearings

Fluid Dynamic Bearings

 

เนื่องจากความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำที่มากขึ้น ความเร็วในการอ่านข้อมูลที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว Fluid Dynamic Bearing จึงเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแทน Ball bearing สำหรับใช้กับSpindle Motor เพื่อ HDD โดยใช้น้ำมันขนิดพิเศษในการหล่อลื่น และแรงดันน้ำมันขณะหมุนทำให้ไม่มีอะไรสัมผัสแกนหมุน ช่วยลดแรงเสียดทาน ซึ่งน้ำมันจะถูกพัฒนาให้มีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของมอเตอร์ที่จะนำไปใช้ แบริ่งชนิดนี้จึงมีความเงียบ รองรับการเพิ่มความเร็วรอบ ที่เพิ่มขึ้นถึง 7200 – 15000 รอบต่อนาที และปริมาณของแผ่นดิสก์ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับหน่วยความจำที่มากขึ้นได้เป็นอย่างดี
ในปี 2017 Fluid Dynamic Bearing พร้อมรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นสำหรับการนำ Spindle motor ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้ HDD ได้แก่ VR (Virtual reality) ในเกมคอมพิวเตอร์เป็นต้น

Tag :

SHARE :

Back