ฝ่าย Precision Component Injection Mold Lopburi (PCIL) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการ Injection Molding Education ให้กับพนักงานที่ผ่านการทดสอบทั้งทฤษฏี และทดสอบปฎิบัติ ในระดับ 3 และ ระดับ 2

ฝ่าย Precision Component Injection Mold Lopburi (PCIL) บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ได้ดำเนินโครงการ Injection Molding Education โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการฉีดพลาสติกให้กับพนักงานช่างเทคนิค หัวหน้างาน และวิศวกร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตัวพนักงาน สำหรับโครงการนี้มีพนักงานในฝ่าย PCIL เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 61 คนโดยแบ่งเป็นพนักงานตำแหน่งช่างเทคนิคจำนวน 41 คน และพนักงานตำแหน่งหัวหน้างาน และวิศวกร จำนวน 20 คน  ซึ่งพนักงานทั้งหมดได้เข้าร่วมกระบวนการทดสอบทั้งทฤษฏี และทดสอบปฎิบัติตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

จากการทดสอบที่ผ่านมานี้มีพนักงาน 2 ท่านที่ผ่านการทดสอบทั้งทฤษฏี และทดสอบปฎิบัติในระดับ 3 และ ระดับ 2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในความมุ่งมั่น พยายาม และความทุ่มเท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับพนักงานทั้ง 2 ท่านในวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Tag :

SHARE :

Back