พิธีส่งมอบสะพานลอยคนข้ามให้กับแขวงการทางจังหวัดลพบุรีเพื่อสาธารณประโยชน์

บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาลพบุรี ได้เล็งเห็นถึงความเจริญที่ขยายตัวออกมาสู่พื้นที่บริเวณใกล้เคียงโรงงานและห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ถนนพหลโยธินซึ่งเป็นถนนหลักเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดลพบุรี ปัจจุบันได้มีประชาชนใช้งานเป็นจำนวนมาก รวมถึงรถรับส่งพนักงานของบริษัทก็ได้ใช้เส้นทางนี้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังมีประชาชนเข้ามาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริเวณดังกล่าวมียานพาหนะสัญจรเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อความปลอดภัยของพนักงานและประชาชนที่ต้องข้ามถนน

บริษัทฯจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างสะพานลอยคนข้ามเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ด้วยการนี้ โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามด้านหน้าบริษัทฯ จึงได้เกิดขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,686,497 บาท โดยบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด สนับสนุนค่าใช้จ่าย 2,686,497 บาท และห้างสรรพสินค้าโรบินสันสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1,000,000 บาท การก่อสร้างเริ่มเมื่อเดือนเมษายนและแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 รวมระยะเวลาในการก่อสร้างสะพานลอย 162 วัน ซึ่งได้ทำพิธีส่งมอบสะพานลอยคนข้ามให้กับแขวงการทางลพบุรีที่ 1 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมี Mr. Masayuki Imanaka President of NMB-Minebea Thai Ltd and General Manager of Regional Affairs for South East Asia ตัวแทนบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดและคุณ Stefano Pizzuti, Head of Strategy & Business Development ตัวแทนห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทำการมอบสะพานลอยคนข้ามนี้ โดยมีคุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมาร่วมเป็นประธานในพิธีดังกล่าวด้วย  

Tag :

SHARE :

Back