เด็กรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 และ 2

โครงการ “เด็กรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” เป็นโครงการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุ บนท้องถนนที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน ด้วยการจัดอบรมและสอบใบขับขี่ รวมถึงมอบหมวกนิรภัยให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม และสอบผ่านใบขับขี่ตามโตรงการนี้ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมจนกระทั่งนักศีกษาได้รับใบขับขี่

ตัวแทนคณะกรรมการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมจากฝ่าย OHS&ENVI และ HRA Admin ได้จัดอบรม ภาคทฤษฎีและสอบปฏิบัติในโครงการ “เด็กรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” ให้กับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 และ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นที่ 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 จัดอบรมให้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 85 ท่าน

โดยมีคุณเจริญ ธรรมกีรติ Procurement and General Administration Manager, HRA Division.

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 สอบใบอนุญาตขับขี่ จำนวนผู้สอบผ่าน 62 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 73% ของผู้เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 พิธีมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ที่สอบผ่านใบอนุญาตขับขี่ โดย

– Mr. Masayuki Imanaka, General Manager of Regional Affairs for South East Asia

– คุณสุนี เชิดชูชาติ Group Executive Officer & Director Corporate Planning Division

– คุณจรัล ยุบรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

รุ่นที่ 2

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 จัดอบรมให้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 92 ท่าน

โดยมี Mr. Masayuki Imanaka, General Manager of Regional Affairs for South East Asia

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วันที่ 1 กันยายน 2562 สอบใบขออนุญาตขับขี่ และมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ที่สอบผ่าน จำนวน 92 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 100% ของผู้เข้าร่วมโครงการ

Tag :

SHARE :

Back