โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน

20 ธันวาคม 2557

โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมินีแบ (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีตัวแทนพนักงาน จำนวน 70 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นแสมขาว จำนวน 1,000 ต้น

 

Tag :

SHARE :

Back