กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2561

ตามที่กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนา ความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยื่น ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ประจำปี 2561 ในปีนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมรับรางวัลทั้งหมด 6 โรงงาน ดังนี้

 

โครงการ CSW-DIW Continuous Award

  1. โรงงานบางปะอิน
  2. โรงงานนวนคร
  3. โรงงานอยุธยา
  4. โรงงานโรจนะ จำนวน 2 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  5. โรงงานลพบุรี จำนวน 2 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  6. โรงงานบ้านหว้า

 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ารับร่วมรางวัลกับทางผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี

คุณพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน และมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการ

ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

Tag :

SHARE :

Back