บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริจาคเงินจำนวน 23,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริจาคเงินจำนวน 23,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ เพื่อใช้สำหรับการทำกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ปัจจุบันมูลนิธิทาคาฮาชิมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 103,788,513.96 บาท โดยมูลนิธิยังคงมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนแก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในด้านการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะ ความสามารถและการนำความรู้ออกมาใช้งานจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา โดยมูลนิธิได้ ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ มาแล้วทั้งสิ้น 1,258 ทุน

Tag :

SHARE :

Back