บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริจาคเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ

ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ เพื่อใช้สำหรับทำกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมูลนิธิทาคาฮาชิ ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่ นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกำลังศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้มีโอกาสได้เรียนจนจบหลักสูตร รวมไปถึงยังให้การสนับสนุน โครงการวิจัยและพัฒนา จากองค์กร หรือสถาบันการศึกษา ต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน และประเทศต่อไป

Tag :

SHARE :

Back