กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) จัดพิธีมอบรางวัล และแบ่งปันข้อมูลโครงการ Team Building Award

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) จัดพิธีมอบรางวัล Team Building Award ระดับประเทศ Country Award จำนวน 12 รางวัล และการนำเสนอข้อมูลโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Knowledge Sharing / YOKOTEN ) รายละเอียดการดำเนินโครงการของทีมที่ได้รับรางวัล Gold Level จำนวน 5 โครงการ โดยท่านประธาน บริษัท เอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด Mr. Tetsu Shiozaki ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีม ที่ได้รับรางวัล Team Building Award ระดับประเทศ จำนวน 12 โครงการ ดังนี้

  • Gold Level จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ ฝ่าย LD (2 โครงการ), PELMEC Bearing, Ball LPB&BPI, Die-cast Rojana
  • Silver Level จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ ฝ่าย Spindle Motor, NHT Bearing, NMB Bearing
  • Bronze Level จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ ฝ่าย IM Banwa, NMB Bearing, Stepping Motor, OED

Tag :

SHARE :

Back