กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ ( ประเทศไทย )มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 15,000 ชิ้น ให้กับคุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขา 

กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ ( ประเทศไทย ) โดยนายเท็ตสึ ชิโอซากิ ประธานภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และทีมผู้บริหารของบริษัท ได้ทำพิธีมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 15,000 ชิ้น ให้กับคุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขา

ธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อส่งมอบให้กับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้

เป็นอุปกรณ์ป้องกันในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีตัวแทนของโรงพยาบาล

ต่างๆ มารับมอบเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

 

Tag :

SHARE :

Back