โครงการ “กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ มอบความห่วงใยสู้ภัยโควิด”

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คุณเกรียงศักดิ์ เอื้อชลิตนุกูล กรรมการบริษัทฯ  คุณชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดาผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมคณะ เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) มอบถุงยังชีพจำนวน 260 ถุง มูลค่ารวม 100,000 บาทให้กับนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

 

Tag :

SHARE :

Back