กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ เริ่มดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัย ชนิดแผ่นใยสังเคราะห์(Non-woven fabric) ในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ มีความประสงค์จะประกาศให้ทราบว่า ทางกลุ่มบริษัทฯจะเริ่มดำเนินการจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัย (ชนิดแผ่นใยสังเคราะห์) ที่ผลิตขึ้นในประเทศ โดยจะเริ่มการจำหน่ายในประเทศไทย ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564   ณ เวลา 13.00 น (ตามเวลาประเทศไทย) / 15.00 น (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น)

ตัวอย่างสินค้าและบรรจุภัณฑ์

ราคาจำหน่าย 180 บาท ต่อกล่อง/ บรรจุ 50 แผ่น, จำหน่ายภายในประเทศไทยเท่านั้น

สั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ : Shopee Thailand URL

หรือเว็บไซต์กลุ่มบริษัท MienebeaMitsumi Thai Website URL

ในปีพุทธศักราช 2563 ที่ความวิตกกังวลต่อโรคระบาดแพร่กระจายเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ด้วยความมุ่งหวังที่จะรองรับด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯและเพื่อระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายนอกองค์กร  กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ ได้ริเริ่มศึกษา พัฒนา และต่อยอดไปสู่การผลิตหน้ากากอนามัยชนิดแผ่นใยสังเคราะห์ โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผสมผสานแผ่นกรองในห้องปลอดเชื้อในโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่น(โรงงานฮามามัตสึ โรงงานฟุกุโรอิ จังหวัดชิสุโอกะ) และในประเทศจีน (โรงงานเซี่ยงไฮ้) เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่มีความต้องการหน้ากากอนามัย นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นมา กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิเริ่มการจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยชนิดแผ่นใยสังเคราะห์ขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ใช้หน้ากากอนามัยของกลุ่มบริษัทฯที่มิใช่เพียงแต่พนักงานในกลุ่มบริษัทฯเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงประชาชนทั่วไปอีกด้วย

นอกจากนี้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัทฯยังคงแบ่งปันองค์ความรู้ในการผลิตและพัฒนาสินค้าดังกล่าว ให้แก่บริษัท C&A Tool Engineering ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ MinebeaMitsumi ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มสายการผลิตและจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยชนิดแผ่นใยสังเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภายหลังจากการประสบความสำเร็จในการตั้งสายการผลิตขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา นับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด ซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯในประเทศไทย และยังเป็นฐานการผลิตที่มีสัดส่วนกว่า   30% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากทั่วทุกมุมโลกของกลุ่มบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยชนิดแผ่นใยสังเคราะห์ขึ้นในประเทศไทย โดยจะเริ่มจัดจำหน่ายในช่องทาง e-commerce ผ่านทางเว็บไซต์ Shopee Thailand   ในวันที่ 7   เมษายน   2564 เป็นต้นไป

กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ ขอแสดงเคารพอย่างสูงต่อทุกท่านที่ยังคงอยู่ในแนวหน้าเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคร้าย     ณ โอกาสนี้ และกลุ่มบริษัทฯ ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะส่งมอบการสนับสนุนที่จำเป็นต่อการต่อกรกับการแพร่ระบาดของโรคร้ายสืบไป

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง:

MinebeaMitsumi Group, C&A Tool Engineering (USA), Began Producing and Selling Nonwoven Fabric Masks

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน:

MinebeaMitsumi Inc. Corporate Communications and Investor Relations Office

Phone: +81-(0)3-6758-6703 (Corporate Communications) Fax: +81-(0)3-6758-6718

E-mail: koffice@minebeamitsumi.com

โรงงานลพบุรี (จังหวัดลพบุรี) สถานที่ผลิตหน้ากากอนามัยชนิดแผ่นใยสังเคราะห์ในประเทศไทย

Tag :

SHARE :

Back