ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี Dual Vocational Training (DVT)

26 สิงหาคม 2559

ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี Dual Vocational Training (DVT)

     นายเจริญ ธรรมกีรติ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี Dual Vocational Training (DVT) ระหว่าง บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย กับวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี โดยมีนายบุญเลิศ ชาญณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เป็นผู้ลงนามร่วม และผู้แทนสถานประกอบการ จำนวน 8 แห่ง เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

 

Tag :

SHARE :

Back