มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2561  บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่ บุตรพนักงาน ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ในปีนี้บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน  97  ทุน แบ่งเป็น ทุนจากบริษัทฯจำนวน 70 ทุน และมีทุนการศึกษาที่ร่วมสมทบทุนจากหัวหน้างานและเพื่อนพนักงานอีก จำนวน 27  ทุน

Tag :

SHARE :

Back