การเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล CSR-DIW Awards และ CSR-DIW Continuous Awards 2559

28 กรกฎาคม 2559

การเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล CSR-DIW Awards และ CSR-DIW Continuous Awards 2559

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริษัทมินีแบ (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล CSR-DIW Awards และ CSR-DIW Continuous Awards 2559 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ IMPACT Forum Hall 9, IMPACT Convention Center กรุงเทพมหานคร
สำหรับรายละเอียดของรางวัล ได้แก่
-รางวัล CSR-DIW โรงงานบ้านหว้า
-รางวัล CSR-DIW Continuous โรงงานบางปะอิน โรงงานอยุธยา โรงงานโรจนะ โรงงานนวนคร และ โรงงานลพบุรี

 

Tag :

SHARE :

Back