บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริจาคเงินจำนวน 23,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด บริจาคเงินจำนวน 23,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทาคาฮาชิ โดยแบ่งเป็นเงินสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท และเงินสำหรับการทำกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจำนวน 3,000,000 บาท (วันที่ 21 ธันวาคม 2560)

Tag :

SHARE :

Back