สนับสนุนรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน กรณีบ่อน้ำบาดาลรั่วไม่สามารถใช้การได้ ณ เทศบาลเชียงรากน้อย

ในวันที่ 3-7 มกราคม 2563 บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด โรงงานบางปะอินได้สนับสนุนน้ำและรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลรั่วไม่สามารถใช้การได้

Tag :

SHARE :

Back