การสนับสนุนงบประมาณสำหรับก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม

.          ด้วยกลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนของพนักงานบริษัทฯ ทางคณะกรรมการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ทำข้อตกลงร่วมกับบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสะพายลอยคนเดินข้าม ณ โรงงานลพบุรี เป็นจำนวนเงินทั้งสิน 3,686,497 บาท

.          โดยกลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,686,497 บาท และบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,000,000 บาท

Tag :

SHARE :

Back