กิจกรรม “โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสู่ชุมชน ประจำปี 2563”

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ตัวแทนคณะกรรมการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โรงงานบางปะอิน

ได้จัดกิจกรรม “โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสู่ชุมชน ประจำปี 2563”

ณ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยกิจกรรมในโครงการ มีดังนี้

ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ความปลอดภัยภายในโรงเรียน และการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง

กิจกรรมฐานความรู้ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ แยกและขายขยะประเภทพลาสติกและอื่นๆ แยกและขายขยะประเภทโลหะและกระดาษ
ฐานการสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิง

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยสู่ชุมชนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 169 คน

 

Tag :

SHARE :

Back